LMShop.az - Silicon-Spray

Silicon-Spray

20.00 AZN

Avtomobilin pəncərə , qapı və havalandırıcı kənarlarında yerləşən  plastik vəya rezin hissələrin müxtəlif temas hissələri üçün yağlayıcı məhluldur. Plastiklərdə təmas nəticəsində yaranan gıcırtıları aradan qaldırır. Rezin və plastik hissələri qurumağa və ultrabənövşəyi şüalanmağa qarşı qoruyur.Artikul: