LIQUI MOLY-dən Noyabr Kampaniyası - Dizel sisteminin təmizləyici qatqısı!

Liqui Moly Dizel sistemi təmizləyicisi - Diesel Spulung qatqısını noyabr ayı ərzində xüsusi qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz!

Bu qatqı bütün müasir dizel sistemlərinin təmizlənməsi üçün effektiv bir vasitədir. Dizel forsunkalarında yığılan his, çirk və çöküntüləri təmizləməklə yanacağın bərabər və lazım olan həcmdə püsükürdülməsini təmin edir. Bu vasitə həmçinin yanacaq sistemini korroziyadan qoruyur, setan ədəinin artırtmaqla mühərrikin bütün parametrlərini yaxşılaşdırır və yanacağın tam yanmasını təmin edir.

Dizel sistemi təmizləyicisi - Diesel Spulung 500 ml
26.00 AZN deyil, 23.00 AZN