LIQUI MOLY-dən Sentyabr Kampaniyası - Dizel yanacağı üçün qatqılar!

01.09.2020

Liqui Moly Dizel sistemi təmizləyicisi - Diesel Spulung və Multifunksional dizel qatqısı - Multifunktionsadditiv Diesel qatqılarını sentyabr ayı ərzində xüsusi qiymətlərlə əldə edə bilərsiniz!
Bu qatqılardan biri dizel forsunkalarını təmizləmək, digəri isə yanacağın tərkibini yaxşılaşdırmaq ücün nəzərdə tutulub. Dizelin keyfiyyətini artıran, təmizləyici və qoruyucu komponentlərə malik kompleks təsirli  bu vasitələr  yanacaq sistemində və yanma kamerasında çöküntülərin və korroziyanın yaranmasının qarşısını alır, forsunkaları çirklənməkdən qoruyur,   mühərrikin gücünü artırır və yanacaq sərfiyyatının azalmasına kömək edir. Maksimum effekt əldə etmək ücün onların ikisini  ardıcıl istifadə etmək tövsiyyə olunur. (Liqui Moly qatqılarının heç bir əks təsiri yoxdur və onlar tamamilə  təhlükəsizdir.)

Dizel sistemi təmizləyicisi - Diesel Spulung 500 ml
26.00 AZN deyil, 23.00 AZN

Multifunksional dizel qatqısı - Multifunktionsadditiv Diesel 250 ml
17.00 AZN deyil, 15.00 AZN